Algemene voorwaarden VriesVerstival 2018

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de consumentenactie tijdens het VriesVerstival 2018 van het VriesVers Platform.

Algemeen

 • Deelnemen aan de actie kan van 1 tot en met 26 mei 2018.
 • Deelname aan de actie is gratis en vrijblijvend.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Minderjarigen tot 18 jaar dienen ouders/verzorgers toestemming tot deelname aan de actie te vragen.
 • Deelname van personen direct gerelateerd aan het VVP zijn uitgesloten van deelname

Prijzen en actiemechanisme

 • Op www.stemvriesvers.nl gaat men naar het onderzoek via de button 'Start hier met stemmen'.
 • Vervolgens vult men de gegevens in op de site die worden gevraagd.
 • Na het invullen van de gevraagde gegevens dingt men mee naar de prijzen die na afloop van de actie worden verloot door een stem uit te brengen op favoriete VriesVers Winkel en/of Producten van het Jaar 2018.


De prijzen die worden verloot, zijn:

 • 1x een SMEG FAB28, vrijstaande koelkast met vriesvak. Deze SMEG wordt in de VriesVerstival uitingen en POS-materiaal getoond in de (gewilde) rode kleur, de winnaar mag echter zijn/haar kleur zelf uitkiezen met uitzondering van de special edition. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of tegoeden.
 • 2 x Novasol vakantiecheque, ieder met een waarde € 449,- (laag/hoogseizoen) De prijs wordt aangeboden op basis van boeking vóór 14 juni 2019 en eigen vervoer. De prijs is inclusief schoonmaakkosten, reserveringskosten, calamiteitendekking, gas, water en elektra. De prijs is exclusief optionele extra’s, borg, toeristenbelasting en eventuele verzekeringen.De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of tegoeden.
 • 3 x een minuut winkelen. Uit 3 verschillende categorieën komt een winnende winkel. In iedere winnende winkel kan een consument een minuut winkelen winnen. Voorwaarden zijn: dat de consument gefilmd mag worden en dat deze vlog op FB en de site van de winnende winkel en van de VriesVers Keuken geplaatst mag worden. Van ieder product slechts 1 stuk. De prijs heeft een maximale waarde van € 300,--.
 • 3x Philips Airfryer.
 • 10x waardebon ter waarde van € 50,--. De waardebonnen zijn te verzilveren in DAKA en Intersport DAKA-winkels.

Voor de prijzen gelden de voorwaarden die sponsoren daaraan verbonden hebben. Geen enkele prijs kan in geld of iets dergelijks worden uitgekeerd.


Uitkering van de prijzen

 • De winnaars van de prijzen worden ad random getrokken en krijgen uiterlijk 30 juni 2018 bericht. Geen bericht is geen prijs.
 • De bekendmaking van de hoofdprijzen geschiedt op 14 juni 2018 tijdens een feestelijke avond in Nieuwegein, waarbij men verplicht aanwezig dient te zijn om de prijs in ontvangst te nemen. 
 • De overige prijzen worden uiterlijk week 27 van 2018 bekend gemaakt en indien van toepassing verzonden. Voorwaarde is wel dat de betreffende deelnemer een geldig postadres in Nederland heeft opgegeven.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan het VriesVers Platform.
 • Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.


Rechten VriesVers Platform

 • VriesVers Platform behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens VriesVers Platform of derden.
 • VriesVers Platform behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en VriesVers Platform, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
 • VriesVers Platform behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.


Aansprakelijkheid 

 • VriesVers Platform, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek zijn VriesVers Platform, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie. 

Diversen

Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen worden gesteld via info@devriesverskeuken.nl

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details